ביטול/שינוי הזמנה

מדיניות הביטולים מלון הגושרים בטבע:
ביטול הזמנת אירוח ושאר השירותים שהוזמנו על ידיי הלקוח, יתבצעו בכפוף להוראות (חוק הגנת הצרכן).
התשמ"א-1981 . לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור על תנאי העסקה.
 
 1. ביטול הזמנה:
ביטול הזמנה, יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, יש לפנות אל המלוןבאחת מהדרכים הבאות:
 1. באמצעות מסירת הודעה בדלפק הקבלה במלון (בעל פה). 
 2. בטלפון שמספרו: 04-6816000 .
 3. באמצעות מכתב דואר רשום למלון בכתובת: הגושרים מלון בטבע, קיבוץ הגושרים ד.נ גליל עליון מיקוד 12225.
 4. בדואר אלקטרוני בכתובת:.[email protected]
 5. בפקס שמספרו: 04-6816002.
 6. באמצעות אתר האינטרנט של המלון: https://www.hagoshrim-hotel.co.il/
 7. בהודעת הביטול, יפרט המזמין את שמו ומספר הזהות שלו, יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.
2. תנאי הביטול:
 1. ביטול הזמנה שיבוצע מרגע אישור הזמנת החדר ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח, יחויב בדמי ביטול בגובה של 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ לחדר, הזול מבניהם.
 2. הזמנה שתבוטל מ - 7 ימי עסקים  עד 48 שעות לפני מועד האירוח, תחויב בדמי ביטול  של 50%  משווי העסקה.
 3. הזמנה שתתבטל במהלך פחות מ – 48 שעות לפני מועד האירוח, תחויב בתשלום מלא.
 4. המלון יהיה רשאי לגבות את דמי הביטול מכרטיס האשראי שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.